Leírás

A hűséges társ, kísérő, barát, az igaz Vándor ... Élete, történetei, kalandjai. Egy igaz élet igazi történetekkel, igazi kalandozásokkal. Ő Zsömi, az Igaz Vándor!

Kérés

A képek általában illeszthetők az íráshoz. Általában igen, ritkábban nem. De akár így, akár úgy, az enyémek, mint ahogy a szöveg is. Elviheted ha kell, nem bánom, de ahol "leteszed" ott említsd meg, tőlem való! Köszönettel: MJ

Keresés

"Inkább azt mondom el, hogyan élt." (Az utolsó szamuráj. 2003)

2019. május 16., csütörtök

Az ő emlékének ajánlom (†)

Ma, tizenhatodika van.
Ma fél esztendeje -2018.11.16-án- ment el Zsömike.
Ezt a mesét tizenhatodikán írtam. 2012.május 16-án.

Most hát, az Igaz Vándor emlékére ajánlom!  (†)
Változtatás nélkül, az: Indián halál

A könnyű héjú, karcsú vízi alkalmatosság fara, meg-megbillent a csendes forgóban. Keskeny orra, éppen csak érte a szárazt. Inkább a hatalmas fa vízre bólintó, és a kenu oldalát támasztó ága volt az ami visszafogta az úttól. Látszott, nem kikötött, csak megszakította útját. Megpihent a nagy fa tövében.

Az enyhén szélirányba dőlt, évszázados törzsnek egy ember támaszkodott, arcát simítva az érdes kéregre.
Szinte eggyé váltak ők ketten. Mintha csak hallgatná a fát, szeme viszont a folyó távolát fürkészte. Felfelé tekintett, a messzi-messzi forrás irányába, ahol született, ahonnét jött. Hosszú volt a folyó, végtelennek tűnő hosszú volt az út, bejárhatatlannak tetsző és hosszú az élet, míg idáig ért. Mégis megjárta. Mind az folyót, mind az utat.
Most megpihent hát, a nagy fa tövében.

Már csak egy kis szakasz volt vissza. Egyetlen kis szakasz. De ő nem avval gondolt, hanem az úttal. A távolba vesző és a "nagy fáig" érő úttal. Az a kis szakasz, mi vissza van, az nem számít már. Csak a múlt. Sokáig nézte a messzi távolt, nagyon sokáig. A közelgő esttel belopakodó hűvössel szakadt el a fától. Arcát már nem csak az évek száma barázdálta, hanem a fa durva kéregnyomata is. Kezével még a törzset támasztotta kicsit, szája már párát engedett, ami elveszett a lombkoronában. Szinte felitták a szomjas levelek. Már nem adott több erőt a vén fa, érezte, ahogy ő adja vissza az erejét neki. Megsimította vén társát és rámosolygott.

Szemével most a visszalévő útra nézett. Kis szakasz. Már látszik a torkolat, s azon túl a végtelen nagy víz.
A végtelenség. Fázósan húzta össze magán a takarót s a díszes kenuba lépett. Egy nagyobbacska hullám, a még szárazon lévő mokaszint nyalta körbe s rajzolta lenyomatát a fövenyre. Az öreg, tán észre sem vette.
Lassú mozdulatokkal leheveredett a kenu aljára, fejét feltámasztotta, arccal a torkolat felé. A végtelent fürkészte.
A lenyugvó nap korongját várta, ahogy egy pillanatra felbukkan majd, mielőtt alámerül.
Még egyszer bele akart nézni, még egyszer akarta hogy fürdesse az arcát. Nem volt mit szégyellnie, megérdemelte.
A mögötte lévő út tiszta maradt léptei nyomán, mint ahogy tiszták az ő lába nyomát váltók léptei is.
Mint ahogy tiszták voltak, az őt odaát várók lépte is.

Érezte, lassan mennie kell. Lehunyta fáradt szemét és próbálta a csapongó gondolatokat mederbe terelni, aztán hagyta. Hadd áramoljanak. Halk neszt hallott és hűs fuvallat csapott felé, majd elültével langy meleg sugárzott reá. Egy test melege. Lassan tekintett fel. Pillantása összeakadt a fejéhez telepedett madár rezzenéstelen tekintetű, mély, sötét szemével. Fokozatosan szívta magába a mélység. Ahogy az ő szeme egyre homályosabb lett, úgy lett a madár szeme egyre élénkebb. Hatalmas levegőt vett, ami szinte kiszakadt fáradt mellkasából. A szájat elhagyó pára körülfonta a madár fejét és az beszippantotta orrlukain. Azt már nem látta, mint ahogy azt sem, ahogy a madár az égnek rúgja magát. Csak érezte még a szárnyak fuvallatát. Elreppentek. Elreppentek mindketten.

A madár erős rúgása, és a szárnyak ereje, kibillentették a kenut. Elszakadt a parttól, ágtól és sodrásba állt.
Gyorsan távolodott. Langyosan szemerkélő eső érkezett és indult a kenu után.
A két fiatal, mint két árnyék toppant az öreg fa alá. Beleléptek az öreg mokaszin hagyta gyenge nyomba, megálltak ott és tekintetük riadtan fürkészte a messzi távolt. A nap izzó korongja segített. A vörös izzásban ott siklott egy kicsinyke pont a végtelenbe. Kezük önkéntelen is üdvözlésre lendült, szemük a távoli kis pontra meredt, ami egyre jobban elmerült az izzásban és együtt merültek lassan a végtelenségbe.
Híííííjjjj! Hííííííjjjjj! Hasított az égről a madár rikoltása. Harci kiáltása végigszállt az erdő fölött. Beállt a csend, alámerült a nap korongja, és a végtelen elnyelte a kis pontot.
Sssss, sssss! Intett csendre az öreg. A két fiatal könnyes szemmel ölelte a vénséges vén fát. Értettek ők mindent.
Az öreg pedig erőt adott nekik. Visszaadta az erőt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése